บริษัท ฟิตเนส เซเว่น จำกัด (สาขาอมตะนคร)

ระบบไฟฟ้า Electcal systems

ชื่องาน (JOB) : งานติดตั้งตู้เมนเบรคเกอร์

ชื่อโครงการ (PROJECT) : ฟิตเนส เซเว่น อมตะนคร

สถานที่ (LOCATION) :  98/4 หมู่ 1 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ผู้ว่าจ้าง (EMPLOYER) : บริษัท ฟิตเนส เซเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)