บริษัท ฟิตเนส เซเว่น จำกัด (สาขาบางบอน)

ระบบไฟฟ้า Electcal systems

ชื่องาน (JOB) : งานเดินระบบไฟและงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 

ชื่อโครงการ (PROJECT) : ฟิตเนส เซเว่น บางบอน

สถานที่ (LOCATION) :  48 24 หมู่ 6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม 10150

ผู้ว่าจ้าง (EMPLOYER) : บริษัท ฟิตเนส เซเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)