บริษัท ฟิตเนส เซเว่น จำกัด (สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ )

ระบบปรับอากาศ Air Conditioning systems

ชื่องาน (JOB) : งานเดินท่อน้ำทิ้งแอร์

ชื่อโครงการ (PROJECT) : ฟิตเนส เซเว่น ทาวน์ อิน ทาวน์

สถานที่ (LOCATION) :  โรงแรมทาวน์อินทาวน์การ์เด้น

                                         1203/12 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310

ผู้ว่าจ้าง (EMPLOYER) : บริษัท ฟิตเนส เซเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)