ระบบดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ Fire Protection and Fire Alarm Systems

ระบบดับเพลิง มีความสำคัญมากๆ สำหรับโรงงาน, อาคารสำนักงานต่างๆ รวมไปจนถึงตึกสูงใจกลางเมือง เพราะถ้าหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดไฟไหม้ ระบบดับเพลิงจะทำหน้าที่ช่วยทำให้สามารถที่จะบรรเทาความแรงของไฟลงได้อย่างทันท่วงที โดยทางบริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงที่มีคุณภาพระดับต้นๆ ของประเทศ โดยทางเรายินดีที่จะติดตั้งระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

-          บริการติดตั้งระบบดับเพลิงแบบท่อน้ำภายในอาคาร

-          บริการติดตั้งปั๊มดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด

-          รับงานติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm system)