ระบบประปา และสุขาภิบาล Plumbing and Sanitary Systems

สำนักงานขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ รวมไปจนถึงโรงงาน และอาคารต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ระบบประปาที่ดี เพื่อขจัดปัญหาเรื่องน้ำใช้ในสำนักงานนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง เพราะถ้าหากมีการจัดการ ระบบประปา ที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจจะส่งผลให้การใช้น้ำมีปัญหาได้ อย่างเช่น น้ำไม่สามารถกระจายให้สามารถได้ใช้งานได้ทั่วทั้งอาคาร เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมที่จะเข้าไปดูแลในส่วนของการจัดการระบบประปาและสุขาภิบาล ของสำนักงานต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยทางเรามีทั้งบริการทางด้านการติดตั้ง และออกแบบให้เหมาะสมกับอาคารนั้นๆ โดยสามารถเลือกใช้บริการดังกล่าวตามหัวข้อด้านล่างนี้

 

-          บริการติดตั้งระบบประปาแบบท่อน้ำในอาคารทุกระบบ

-          บริการรื้อระบบประปา หรือเปลี่ยนท่อน้ำในอาคารทุกระบบ

-          บริการติดตั้งปั๊มน้ำในอาคารทุกชนิด

-          บริการติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำในอาคารทุกชนิด

-          บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร