ระบบสื่อสาร Communication Systems

ระบบสื่อสาร

Communication Systems

งานติดตั้งระบบสื่อสาร บริษัทให้บริการด้านระบบสื่อสารต่าง ๆ

-          งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์(Computer system)

-          งานติดตั้งระบบโทรศัพท์(Telephone system)

-          งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV. System)

-          งานติดตั้งระบบสัญญาณทีวี (MATV system)


 • Electrrical03.jpg
  ติดตั้งระบบไฟฟ้าElectrical Systemsระบบไฟฟ้าในบ้าน และอาคารสำนักงานต่างๆ เป็นระบบสำคัญและต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง โดยจะต้องไม่มีส่วนที่มีความผิดพลาดแต่อย่างใดเพราะถ้าหากเกิด...

 • Air07.jpg
  แอร์ เป็นได้ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาคาร หรือ ภายในอาคารชุดต่างๆ แต่มีแอร์เครื่องหนึ่งก็ใช่ว่าจะติดตั้งกันง่ายๆ บริษัทฯ จึงเข้ามาให้ความช่วยเหลือ สำหรับท่านที่ต้องการผู้เชี่ย...

 • Plumbing03.JPG
  สำนักงานขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ รวมไปจนถึงโรงงาน และอาคารต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ระบบประปาที่ดี เพื่อขจัดปัญหาเรื่องน้ำใช้ในสำนักงานนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง เพราะถ้าหากมีการจั...

 • Fire02.jpg
  ระบบดับเพลิง มีความสำคัญมากๆ สำหรับโรงงาน, อาคารสำนักงานต่างๆ รวมไปจนถึงตึกสูงใจกลางเมือง เพราะถ้าหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดไฟไหม้ ระบบดับเพลิงจะทำหน้าที่ช่วยทำให้สามารถที่จะบร...